W związku z opracowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sandomierzu przygotowało ankietę dotyczącą trudności i potrzeb w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Naszego Powiatu (Ankieta w załączniku)

Zgodnie z powyższym, proszę o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie na adres: PCPR Sandomierz, ul. Mickiewicza 34,27-600 Sandomierz

 

Plików:
docx.pngankieta RZ
Data 2023-09-15
Wielkość pliku 19.93 KB
Pobierz 64