Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zaprasza rodziców zastępczych na kolejne spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Mickiewicza 34, 2 piętro, pok. 219.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt pod nr tel. (15) 644-10-10 wew. 358.

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ramach wolontariatu.