W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ramach wolontariatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do udziału w organizowanych grupach wsparcia! 

Ponad 160 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.