Informujemy, że  od dnia 27 października 2017 r. rozpoczyna się tegoroczna akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”.

W ramach Akcji w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Galerii Echo w Kielcach odbędzie się część artystyczna, w ramach której zaplanowane są występy muzyczno – taneczne wychowanków pieczy zastępczej (preferowane są taniec, występy wokalne, gra na instrumentach).

Zapraszamy rodziców zastępczych do zgłaszania dzieci chętnych do występów. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 października 2017 r.

 

 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że w dniu 11.09.2017r. ruszy nabór wniosków na drugie półrocze w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Wnioski przyjmowane będą do dnia 10.10.2017r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie tut.  Centrum pokój 126, I piętro, ul. Mickiewicza 34, tel. (15) 832 32 43 wew. 323

Więcej informacji na stronach: pcprsandomierz.pl, www.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zaprasza rodziców zastępczych na kolejne spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Mickiewicza 34, 2 piętro, pok. 219.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt pod nr tel. (15) 644-10-10 wew. 358.