Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do udziału w organizowanych grupach wsparcia! 

Ponad 160 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i wychowawców do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego:

Szkoła dla rodziców i wychowawców wg scenariuszy A. Faber i E. Mazlish  „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”

organizowanego w ramach działającego w Szkole Podstawowej nr 4 Uniwersytetu Rodziców.