Drukuj
Odsłony: 3081

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, nie boisz się wyzwań i pragniesz nadać sens swojemu życiu poprzez pomoc najmłodszym – zostań rodzicem zastępczym  prowadzącym rodzinny dom dziecka. Nie musisz inwestować -  wystarczy, że podzielisz się swoim sercem.

Rodzinny dom dziecka jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Tworzą go małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Każde dziecko, a także jego bliscy mają swoją indywidualną historię. Nałogi rodziców, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, śmierć opiekunów – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Powiat Sandomierski wciąż boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

Na terenie Powiatu funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego i jedna typu interwencyjnego, w których mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia.

Dlatego pilnie poszukujemy kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,  w szczególności dla dzieci poniżej 10 roku życia, które nie powinny być umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobie lub małżonkom, którzy:

Prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje:

Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, III piętro pok. 304 tel. 15 644-10-10 wew. 358.