W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach PCPR w Sandomierzu- strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 18-Maj-2017 Odsłon: 756
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sandomierskim na lata 2017 – 2022 18-Maj-2017 Odsłon: 1121
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sandomierskim na lata 2018-2020 22-Mar-2018 Odsłon: 1478