logo aoon

Informujemy, że Powiat Sandomierski ubiega się o środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/25417,Program-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spolecznej-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.html