wyrównywanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2022 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.

wrmr

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2021 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.

informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2020 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, iż Uchwałą nr 76/2017  z dnia 05.10.2017r. Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.