Drukuj
Odsłony: 758

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2020 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2020 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

       Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) już od 1 marca 2020r. (https://sow.pfron.org.pl/)

  1. MODUŁ I – od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.
  2. MODUŁII :