Drukuj
Odsłony: 2742
Aktywny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2019 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

       Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. MODUŁ I – wnioski przyjmowane będą od 20.05.2019r. do 31.08.2019r.
  2. MODUŁ II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

Informacje:

W zakresie MODUŁU I -  pokój 111, I piętro, tel. (15) 832 32 43 wew. 341

W zakresie MODUŁU II – pokój 126, I piętro, tel. (15) 832 32 43 wew. 323

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz