Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną w zakresie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego, poradnictwa socjalnego i pedagogicznego oraz poradnictwa dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i dotkniętych  przemocą w rodzinie.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - z pomocy psychologicznej można skorzystać po uprzednim ustaleniu terminu wizyty osobiście, telefonicznie pod nr tel. (15) 644-10-10 wew. 330 lub w miarę możliwości na bieżąco.

 

PORADNICTWO SOCJALNE - z poradnictwa socjalnego i pedagogicznego  można skorzystać w godzinach pracy PCPR w Sandomierzu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

POMOC PSYCHOLOGICZNA

obejmuje następującą bezpłatną pomoc osobom   i rodzinom:

  • konsultacje indywidualne: udzielanie porad, psychoedukacja, wsparcie  klienta  w  realizowanych przez niego  zmianach, diagnozowanie problemu tzn. zidentyfikowanie  trudności z jaką osoba sobie nie radzi,  
  • konsultacje rodzinne: rozpoznanie trudności w kontekście systemu rodzinnego, konsultacje indywidualne dla dzieci  i  młodzieży;  diagnozowanie, poradnictwo, wsparcie, psychoedukacja,
    pomoc w przechodzeniu kryzysów rozwojowych,  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,
  • profilaktyka: treningi, psychoedukacja

 

PORADNICTWO W OBSZARZE SOCJALNYM i PEDAGOGICZNYM

 ma na celu między innymi wsparcie  w  rozwiązywaniu trudności i udzielania  informacji w zakresie:

  • pomocy i wsparcia rodzinom naturalnym w trudnych sytuacjach kryzysowych pomocy w załatwianiu spraw urzędowych klientów PCPR
  • wspieranie kandydatów w podejmowaniu decyzji i podjęciu procedur prawnych mających  na celu objęcie dzieci opieką rodziny zastępczej
  • informacji na temat praw, obowiązków i uprawnień wynikających z pełnienia funkcji
    rodziny zastępczej