Podstawa prawna:

  • art. 37, 80 - 92 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informujemy o możliwości korzystania z czynnej infolinii w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w godzinach od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku), pod numerami telefonów:
(41) 342 16 35 oraz (41) 342 12 05