Informujemy, że  od dnia 27 października 2017 r. rozpoczyna się tegoroczna akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”.

W ramach Akcji w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Galerii Echo w Kielcach odbędzie się część artystyczna, w ramach której zaplanowane są występy muzyczno – taneczne wychowanków pieczy zastępczej (preferowane są taniec, występy wokalne, gra na instrumentach).

Zapraszamy rodziców zastępczych do zgłaszania dzieci chętnych do występów. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 października 2017 r.

Występ winien trwać max 5 min. Prosimy o załączanie do zgłoszeń podkładu muzycznego w formacje pliku mp3.

W przypadku wychowanków, których rodzice mają ograniczoną/ zawieszoną władze rodzicielską wymagane są zgody rodziców na występ dziecka. Natomiast w przypadku dzieci, których rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej – zgodę opiekuna prawnego.

Ponadto informujemy, że w dniach 27 – 30 października 2017r. w ramach Akcji  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 (3 piętro pok. 304-305)  pełniony będzie dyżur informacyjny dla osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa zastępczego oraz pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Załączniki:

Ulotka 1  2  3