informacja

W związku z opracowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sandomierzu przygotowało ankietę dotyczącą trudności i potrzeb w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Naszego Powiatu (Ankieta w załączniku)

dzień dziecka

W dniu  02.06.2023r. podczas Gminnego Dnia Dziecka w Samborcu pracownicy Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przeprowadzili akcję promującą rodzicielstwo zastępcze.

dzień dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że w dniu 02.06.2023r. na placu rekreacyjnym w Samborcu podczas Gminnego Dnia Dziecka organizowanego przez Wójta Gminy Samborzec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu pracownicy tut. Centrum przeprowadzą akcję promocyjno – informacyjną pt.,, ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ”

dzień dziecka

Każde dziecko z niecierpliwością oczekuje na ten ważny dzień -  Dzień Dziecka. Z tej okazji w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zorganizowało dla dzieci wycieczkę po rodzinnym mieście Sandomierz.

#RozmawiajReaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji

Kampania Społeczna Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15.