Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazują informację dotyczącą zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.