Drukuj
Odsłony: 414

W 2022 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

       Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) już od 1 marca 2022r. (https://sow.pfron.org.pl/)

  1. MODUŁ I – od 01.03.2022r. do 31.08.2022r.
  2. MODUŁII :

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach internetowych:

www.pfron.org.pl , www.bip.pcprsandomierz.pl