PFRON

Wydłużenie terminów na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV. 

PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

PFRON

Trwa nabór do projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Baner_SOW

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu! 

Więcej na stronie www.PFRON.org.pl

informacja

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. Więcej informacji na stronie PFRON