UWAGA STUDENCI! Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Od tego roku wnioski należy składać elektronicznie poprzez ogólnopolską platformę informatyczną SOW (System Obsługi Wsparcia), finansowaną we środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

https://sow.pfron.org.pl

WAŻNE: Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Celem systemu jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dzięki SOW Wnioskodawca może załatwić sprawy elektronicznie na każdym jej etapie, tj.:

  • uzyskanie informacji
  • wypełnienie wniosku
  • podpisanie i złożenie wniosku
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień
  • zapoznanie się ze wzorem umowy
  • rozliczenie dofinansowania.

W przypadku osób składający wnioski elektronicznie, zostaje zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do maksymalnej kwoty 800,00 zł (wyliczany według zasad programu).

Termin przyjmowania wniosków:
od 30 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Informacje na temat programu  na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Pod danym linkiem znajdą Państwo materiały szkoleniowe, które ułatwią złożenie wniosku w Systemie.