W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html. Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna państwa stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu. Działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach, m.in. na rynku pracy. Istotnym założeniem polityki społecznej jest dążenie do kompleksowego działania, którego podstawowym celem powinno być przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do aktywnego życia w społeczeństwie.

 Ulotka Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że w dniu 11.09.2017r. ruszy nabór wniosków na drugie półrocze w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Wnioski przyjmowane będą do dnia 10.10.2017r.