Plakat_projekt

Projekt dofinansowania z EFS "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego"