Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania PCPR w Sandomierzu.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut PCPR w Sandomierzu oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania PCPR w Sandomierzu

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych PCPR w Sandomierzu.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych PCPR w Sandomierzu.

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze PCPR w Sandomierzu.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach PCPR w Sandomierzu - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach PCPR w Sandomierzu- strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia PCPR w Sandomierzu.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w PCPR w Sandomierzu.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Sandomierzu.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Sandomierzu.